Vyhledávání spolupracovníků

Služby vyhledávání a výběru zaměstnanců se v našem podání, oproti standardním personálním agenturám, opírají o užší spolupráci s klienty i v dalších oblastech strategického rozvoje společnosti. Sami jsme prošli zkušeností nejen v pozicích personálních, ale i výkonných manažerů, a proto vždy zohledňujeme veškerá rizika a mnohem širší kontext, než jen zkušenosti a kompetence uchazeče. Naší specializací jsou převážně manažerské a obchodní pozice, ale i další specializace v oborech, kde čerpáme z osobních zkušeností (IT, telekomunikace, finance, marketing a průmyslová výroba).
Podepsáním pracovní smlouvy s uchazečem naše práce nekončí. Aktivně se podílíme i na procesu adaptace a zapojení zaměstnance, jenž společně pravidelně vyhodnocujeme.

Výběr dle celkového kontextu

Přijmout nového člena týmu je vždy závažným krokem spojeným s řadou rizik. Znalost prostředí, firemních cílů, kultury, profilů spolupracovníků i nadřízených jsou nezbytnými ingrediencemi pro zacílení vhodného kandidáta.
S klienty neřešíme nejprve konkrétní pozici, ale primárně zjišťujeme skutečnou potřebu. V rámci této analýzy společně specifikujeme požadovaný cílový stav včetně zohlednění rizik. Definujeme profil, kompetence a připravíme nástroje pro měřitelnou klasifikaci kvalit uchazečů.

Recruitment

Standardně využíváme běžné inzertní metody. V případě specializovaných pozic kombinujeme inzerci s naší vlastní databází kontaktů a vyhledáváním přímým způsobem.
Prezentujeme Vám pouze relevantní životopisy kandidátů s ověřenými referencemi. Všechny kandidáty důsledně informujeme o průběhu a výsledku výběrového řízení.

Onboarding

Pracovní smlouvou naše práce nekončí
V dohodnutém časovém období jsme pravidelně v kontaktu (zpravidla během zkušební doby, po jejím skončení, po šesti měsících a roce), kdy vyhodnocujeme či v roli externího kouče napomáháme vzájemné spokojenosti obou stran.

Přímé vyhledávání

Potřebujete obsadit úzce specializovanou nebo manažerskou pozici? Inzerce a běžné služby personálních agentur nepřinášejí výsledek? Potřebujete rychle a diskrétně oslovit a získat klíčové lidi do svých řad?
Opíráme se o dlohouleté zkušenosti, znalost pracovního trhu a prostředí. Zejména pak o vzájemnou důvěru a dlouhodobou spolupráci s uchazeči, jimž jsme pomohli s další kariérní výzvou i opakovaně. Metodou Direct Search hledáme manažery i specialisty.

Psychodiagnostika

Individuální psychologická diagnostika v našem provedení je odborným, psychologem prováděným zhodnocením osobnosti a potenciálu jednotlivce, popř. posouzením pracovní způsobilosti ve vztahu ke konkrétní pozici. Používány jsou standardizované či licencované psychologické testy, které jsou vydávány odbornými psychologickými institucemi.

Outplacement

Nabízíme naši pomoc jednak zaměstnavateli při případném rozvazování pracovního poměru se zaměstnancem, jednak uvolněnému zaměstnanci při hledání nového pracovního uplatnění.
Vedle praktických kroků a pracovně-právní stránky Vám jako profesionální koučové pomůžeme analyzovat důvody vzájemného "rozchodu" a hledat v nich i pozitivní stránku věci. Společně projdeme silné a slabé stránky i Vaše očekávání. Zhodnotíme situaci na pracovním trhu a společně určíme směr a další kroky.
Pomůžeme Vám se sestavením nového životopisu a motivačního dopisu a budeme Vás podporovat při přípravě na přijímací pohovory.