Rozvojové programy

V našem pojetí rozvoje pomáháme:

Ujasnit - směr, vize, cíle a hodnoty | Urychlit - řešení a zpracování strategických otázek | Vytříbit - důležité od naléhavého | Rozpohybovat - ke konkrétním krokům | Sjednotit - nalézt jednotu či konsenzus | Zapojit – objevit motivaci a angažovanost | Inspirovat - k opravdovému vůdcovstí a integritě | Přinášet - zkušenost a pohled zvenčí |Aplikovat - efektivní změnu

Firemní poradenství

Co je tou skutečnou potřebou?
Každá situace organizace či jednotlivce je vždy individuálním příběhem. Naše práce je tedy Vašemu příběhu vždy přizpůsobena. Stáváme se Vaším partnerem, který se společně s Vámi zamýšlí nad řešeními v celé šíři a kontextu dané situace. Stavíme na prověřených metodách, které v naší práci doplňujeme zkušenostmi z reálné praxe a přístupy profesionálního koučinku. Vedle konzultací, inviduálních programů a metodických programů prodejní výkonnosti jsme pro Vás připravili i několik otevřených kurzů.

Týmový a individuální koučink

Když jsou rady druhých pro nás nepoužitelné
Potřebujete celkově ujasnit směr Vaší organizace? Máte všechny předpoklady, ale cíl se zdá být stále v nedohlednu? Nevíte si rady s důležitým rozhodnutím? Potřebujete upevnit ve Vaší nové roli? Chcete maximálně využít potenciál Vašich lidí?
Koučování patří mezi nejefektivnější metody osobního rozvoje. Pomáhá v situacích, kdy chcete dosahovat lepších výsledků, rozvíjet se, či si potřebujete ujasnit svoje cíle a směr při důležitých rozhodnutích. Všichni naši koučové prošli programem certifikovaným u Evropské rady pro mentoring a koučing (EMCC).

Zapojenost zaměstnanců

Pracujete pro firmu nebo pro svého šéfa?
Úspěšné organizace ví, že vedle samotného zaměřování se na výkonnost, je důležité, jakým způsobem této výkonnosti dosahují. Chtějí-li, aby růst a rozvoj byl kontinuální proces, musí se v tomto procesu aktivně zaměřovat na jeho spolutvůrce. Výzkumy ukazují, že investice do programů podporujících osobní angažovanost zaměstnanců (Employee Engagement), přináší společnostem nejen skvělou atmosféru či nižší míru fluktuace, ale i zlepšení výkonnostních a ekonomických ukazatelů. Zapojený zaměstnanec vize organizace nejen zná, ale sdílí je a žije jimi.

Typologie a diagnostika

Objev sám sebe a pochop ostatní
Udržet si efektivitu není snadné. Charakteristickým rysem nejúspěšnějších je to, že dokážou jít stále kupředu. K tomu ale potřebujeme dobře rozumět sami sobě – to je výchozím bodem všeho. Je výborné směřovat své investice do rozvoje svých lidí, ale nebudou-li dobře znát sami sebe a chápat i ostatní kolem sebe, nikdy neuvolní svůj plný potenciál.
Naše společnost Vám přináší světově nejpoužívanějším nástroj MBTI pro porozumění typům osobností a rozdílům mezi nimi a to nejen základní úroveň typologie MBTI, ale i MBTI step II.