Lean Startup – metodika pro nové produkty a projekty

Nevynakládáme zdroje zbytečně?

Od roku 2008, kdy Eric Ries poprvé představil Lean Startup, byla tato metodika použita při více než 5 000 rozjezdech nových firem nebo nových projektů v rámci větších celků. Lean Startup integruje klíčové prvky prodeje, marketingu, projektového řízení a finančního řízení a odpovídá na tři základní problémy, s nimiž se musí každý inovativní projekt vyrovnat.

  1. Riziko, že bude spotřebováno příliš mnoho zdrojů na vývoj produktu, který bude technicky bezchybně fungovat, ale zákazníci nebudou ochotni platit dostatečnou cenu.
  2. Pokud se jedná o produkt, jaký dosud na trhu nebyl, a se kterým zákazníci nemají zkušenost, nemohou se k němu kvalifikovaně vyjádřit. Jejich názory a odpovědi mají tudíž jen velmi omezenou hodnotu.
  3. Tradiční metriky nejsou použitelné v situaci, kdy nedokážeme odhadnout celkové chování zákazníků či uživatelů (a to nedokážeme u inovativních produktů odhadnout nikdy). K čemu kupříkladu měřit návštěvnost webu, jestliže neznáme vztah mezi návštěvou webu a rozhodnutím produkt užívat?

Lean Startup snižuje riziko tím, že práci rozděluje do co nejmenších úseků a úzce propojuje aktivity v několika oblastech:

  • technologický vývoj, případně jakákoliv příprava produktu,
  • zjišťování názorů a očekávání potenciálních zákazníků (marketing),
  • testování reálného chování potenciálních zákazníků (prodej).

V jazyce metodiky Lean Startup se hovoří o „iterativním učení“. Je také zavedena zcela nová práce s ukazateli výkonnosti (zpravidla se v každé fázi projektu cílí na jediný ukazatel) a výzkum zákazníků je orientován spíše na kvalitativní metody (porozumění má vyšší hodnotu než statistiky).
Celou metodikou prochází základní otázka: Nevynakládáme zdroje zbytečně?
Takovými promrhanými zdroji mohou být práce programátorů, peníze na reklamní kampaň či cokoliv jiného. Identifikuj nesprávný směr co nejrychleji a přesměruj zdroje jinam, říká mentalita Lean Startup. Neboj se velmi mnoha změn a iterací, ale neujdi příliš mnoho kroků chybným směrem.
S tím souvisí pojmy jako Minimum Viable Product (v podstatě polotovar s omezenými funkcemi) či Continuous Deployment (zavádění funkcí, které dosud neprošly funkčními testy), které mohou na první pohled působit bláznivě. Pro ty, kdo jsou zvyklí na tradiční projektové metodiky jako PRINCE2 nebo PMI, může setkání s Lean Startup znamenat kulturní šok. Stejný problém může Lean Startup přinést i těm obchodním a marketingovým profesionálům, kdo důsledně dodržují postup výzkum trhu – vývoj produktu – uvedení produktu na trh. Nicméně Lean Startup funguje. A podle zkušeností z našich prvních projektů funguje i na českém trhu.