Informační memorandum

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou, a proto jsme v naší společnosti zavedli řadu opatření, která mají zabránit neoprávněnému přístupu či případnému zneužití osobních údajů. V níže uvedeném textu je uveden způsob shromažďování, použití a zpracování osobních údajů fyzických osob ve společnosti Flowenta s.r.o.

O uchazečích o zaměstnání shromažďujeme např. tyto informace: jméno a příjmení, věk, kontaktní údaje, údaje o vzdělání a praxi, informace finanční povahy (představa o mzdě). Můžeme také shromažďovat dokumenty typu hodnocení/doporučení od jiných zaměstnavatelů, pokud nám je poskytnete. Zde shromažďujeme pouze takové informace, abychom se případně mohli spojit pro ověření referencí. Tyto osobní údaje shromažďujeme za účelem nabídky co nejvhodnějšího zaměstnání pro vás.

Shromažďujeme tyto osobní údaje:

 • jméno, příjmení, titul
 • věk/datum narození
 • pohlaví
 • fotografie, jel-li zaslána
 • rodinný stav
 • kontaktní údaje
 • podrobnosti o vzdělání
 • dosavadní praxe
 • údaje osob potvrzujících reference
 • národnost / státní příslušnost / místo narození
 • podrobnosti o vašich aktuálních platových podmínkách, penzích a dohodnutých benefitech
 • informace o vašich zájmech a potřebách ve smyslu budoucího zaměstnání
 • doplňující informace, které nám sdělíte
 • doplňující informace, které nám o vás sdělí osoby potvrzující reference
 • doplňující informace, které nám o vás sdělí naši klienti nebo které získáme od třetích stran, jako jsou pracovní portály

 

O klientech, kteří jsou našimi zákazníky, a dodavatelích, shromažďujeme informace nutné pro poskytování služeb. Patří mezi ně kontaktní údaje na osoby, se kterými společnost komunikuje, a v případě dodavatelů také bankovní spojení za účelem plateb faktur.
 
O uživatelích našeho webu shromažďujeme pouze omezené množství údajů za účelem zlepšování informační hodnoty našeho webu a poskytovaných služeb. Jde o údaje dostupné ve službě Google Analytics.

Práva na ochranu osobních údajů
Veškeré žádosti, které byste chtěli uplatnit ve vztahu k vašim právům na ochranu osobních údajů, vyřizujeme vždy v souladu s platnou legislativou.

Komunikaci s vámi v této záležitosti zaznamenáváme za účelem řešení vašich požadavků:

 • Právo na vznášení námitek
 • Právo na odvolání souhlasu s použitím osobních údajů
 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na výmaz
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo podat stížnost k dozorovému úřadu

V případě, že chcete uplatnit jakékoliv z těchto práv, kontaktujte odpovědnou osobou na gdpr@cvrelevant.cz.

Používání cookies
 
Soubory cookies jsou malé soubory uložené na pevném disku vašeho počítače používané prakticky všemi webovými stránkami. Jsou pro nás důležité v tom, abychom si udělali představu co je pro vás zajímavé a mohli jsme vám tak nabízet věci podle vašich potřeb. Cookies také slouží ke sledování provozu na webu a k reklamním účelům. 

Pokud si chcete zkontrolovat nebo upravit typy souborů cookies, s jejichž použitím souhlasíte, případně je zakázat, provedete to v nastaveních svého prohlížeče.

Shromažďování a používání osobních údajů

Osobní údaje získáváme tak, že nám je buď sdělíte sami (např. formulář na webových stránkách, zaslaný nebo odevzdaný životopis apod.). Informace z jiných zdrojů nám může poskytnout např. osoba, která potvrzuje vámi zadané reference, nebo je můžete je předat našim konzultantům ať již osobně, e-mailem nebo třeba na sociální síti LinkedIn. Vaše osobní údaje můžete také poskytnout např. cestou některých pracovních portálů, na kterých inzerujeme. Některé údaje můžeme získávat automaticky, např. prostřednictvím webových stránek – IP adresa, datum, čas návštěvy webové stránky, frekvence návštěv apod. Vaše osobní údaje využíváme pro náborové činnosti. (např. zasílání informací, o kterých se domníváme, že pro vás jsou relevantní). Tyto údaje využíváme, pokud máme jste nám svůj kontakt poslali za účelem náboru. Máte právo toto potvrzení souhlasu kdykoliv odvolat.

Vaše údaje chráníme pomocí řady opatření před ztrátou, zneužitím nebo proti neoprávněnému přístupu.